Det kommer bli ett ett medvetet service elavbrott i serverhallen den17/9-210, kl 10:00 – kl 11:00 där zolexdomains server står. Era siter o mail berörs av detta stopp. Mail köas/eller studsar tillbaks till avsändaren, så inga mail “försvinner”.

Med vänlig hälsning

Zolexdomains crew