zolexdomains webservice20141125 kl.10:30 – Vi har för närvarande en störning på webmail. Tekniker felsöker.

20141125 kl.13:13 – Alla tjänster fungerar nu normalt.

 
 

//Zolexdomains